مسیردهی absolute در پروژه ها

سلام
شاید شما هم هنگام کار رو پروژه هاتون با چنین مسیردهی برای وارد کردن ماژولهاتون مواجه شدید.

import myComponent from './../../components/myComponent'

ولی اگه راهی بود که بشه به صورت زیر مسیردهی می کردیم خیلی خوب و شیک بود.

import myComponent from '@components/myComponent'

برای استفاده از چنین مسیردهی اگر از وب پک استفاده میکنید میتونید با تغییراتی در نتظیمات وب پک به این امر نائل بشید.

resolve: {
   alias: {
   '@components': path.resolve('./src/components')
   }
}      

اگر از تایپ اسکریپت استفاده میکنید میتونید در فایل tsconfig.json به صورت زیر عمل کنید:

"compilerOptions": {
 "baseUrl": "./",
 "paths": {
   "@components": ["./src/components"],
}

در ری اکت نیتو هم فقط کافی در پوشه components یک فایل به نام package.json ایجاد کنید و کد زیر رو بنویسید:

{
  "name": "@components"
}

من به صورت موضوعی مطرح کردم شما خودتون تعمیم بدید.
اگر ایرادی و اشکالی بود به بزرگی خودتون ببخشید.

5 پسندیده