ارور 443 در متصل شدن به gitlab

از اندروید استادیو استفاده میکنم
برای خود اندروید استادیو از پروکسی استفاده میکنم با connection check تست میکنم که مشکلی نیست
و همچنین برای ترمینال هم از پروکسی استفاده کردم و همچنین برای خود گیت هم پروکسی استفاده کردم
به هرحال همه این مسیر هارو امتحان کردم ولی همچنان با مشکل پابرجاست.

fatal: unable to access 'https://gitlab.com/****/****.git/': Failed to connect to gitlab.com port 443: Connection timed out

با پروتکل git امتهان کردی؟

ssh -T [email protected]

و‌ مطمئن هستی که همه ترافیک سیستم از پروکسی عبور میکنه؟

2 پسندیده

البته باید ترافیک ssh هم از پراکسی عبور کنه. فایل ~/.ssh/config باید چیزی شبیه این باشه:

ProxyCommand /usr/bin/nc -x 127.0.0.1:9150 %h %p

و اگه ارور داد، احتمالا باید netcat رو از روی سیستمتون پاک کنید و به جاش netcat-openbsd رو نصب کنید.


صرفا برای اطلاعات بیشتر، فایل ~/.gitconfig باید شامل چیزی شبیه به این باشه تا ترافیک git از پراکسی عبور کنه:

[http]
 proxy = socks5h://127.0.0.1:9150
2 پسندیده

نه پراکسی، پراکسی سالمی بود و نه ترافیک گیت از پراکسی عبور میکرد.
نهایتا با torsocks و پل مشکل حل شد.

1 پسندیده