مقدمات سکالا: 2 object و class ها

case class ها
در قسمت ۱ با object و class ها شروع کردیم در بیشتر زبان های برنامه نویسی با وجود کلاس ها متود هایی وجود داره که داده داخلی کلاس بگیره یا ارزش دهی شروع ساخت تلق بده getter یا setter
چون ارزش ها در سکالا تغییر نمیکنن ما درمورده ستر کاری نداریم بعد ساخته ارزش ها

case class ها یک شکر سینتکس هستن که برامون getter ها رو اتوماتیک مینویسن

case class Student(name: String, age: Int)
val me = Student("Sherlock", 40)
println(me.age) //40

به علاوه case class ها یک شکر دیگه برای ساخته داده به object اضافه میکنن که دیگه نیاز به new نباشه

case class خیلی کاربردی هستند

8 Likes

درواقع این کار هم داره انجام میده و خودش Constructor یا همون متد سازنده هم داره (صرف نظر از تعریف getter/setter و خاصیت‌های دیگه case class):

class Student(name: String, age: Int)
object Student = {
  def apply(name: String, age: Int) = {
    // A.k.a Factory method
    return new Student(name , age)
  }
}
val me = Student("Sherlock", 40)
println(me.age) //40

مثل مثال سام نیاز به new کردن نداره.