انتشار نسخه فونیکس 1.6

نسخه جدید فونیکس در مرحله آزمایشی منتشر شده است و به زودی نیز نسخه اصلی آن انتشار پیدا می کند. در این ورژن امکانات زیادی اضافه شده که بسیار توسعه با این فریم ورک را لذت بخش می نماید برای مطالعه امکانات بهبود یافته و همینطور اضافه شده لطفا لینک زیر را مطالعه کنید
https://www.phoenixframework.org/blog/phoenix-1.6-released

تغییرات بیشتر:

حداقل نسخه مناسب برای استفاده کامل از این فریم ورک در نسخه جدید الیکسیر ۱.۱۲ می باشد

نحوه به روز رسانی به نسخه مستر

2 Likes

من به روز رسانی کردم برخی از مشکلات و حلشون اینجا قرار دادم

1 Likes