نسخه 1.14.0 الیکسیر منتشر شد

یک سری تغییرات بسیار خوب در نسخه ۱۴ شاهد هستیم از جمله پارتیشن سوپروایزر و همینطور ابزار دیباگ کردن جدید

لیست تغییرات

3 پسندیده