نگاه اجمالی به برخی از تغییرات الیکسیر 1.11

با درود خدمت شما در لینک زیر شما می توانید بهبود های الیکسیر در نسخه 1.11 رو ببنید .


حال برای نگاهی اجمالی به برخی از تغییرات می تونید از لینک زیر استفاده کنید

7 Likes

منتشر شد

توییت

3 Likes
1 Likes

نسخه جدید منتشر شد

4 Likes