بعد از صفحه بندی query نرم افزار دارای دو تایم شده است [Elixir] (9)
Functor و Applicative [Scala] (1)
آموزش کلوژر ۴ - توابع بی‌نام [Clojure] (5)
آموزش کلوژر ۱ - ابزار های مورد نیاز [Clojure] (1)
چگونگی فعالیت برنامه های فشرده ساز! [برنامه نویسی عمومی] (4)
ترکیب برنامه های فانکشنال [Scala] (1)
آموزش کلوژر ۲ - یه مقدار تئوری ( 2 3 4 ) [Clojure] (76)
متد super و __init__ در پایتون [Python] (8)
موفق نبود Ecto دراعتبار سنجی UUID ارسالی [Elixir] (8)
آمورش بلاک‌چین [بلاک چین] (6)
4clojure یادگیری با انجام دادن [Clojure] (3)
حداقل پیش نیاز برای شروع ror [عمومی] (4)
فریمورک vapor برای ساخت وب اپلیکیشن با زبان swift [Swift] (14)
از نظر سرعت چه فرقی بین Repo.all و Repo.one وجود دارد ؟ ( 2 ) [Elixir] (25)
چطور در بین query در الکسیر شرط قرار بدهیم ؟ ( 2 ) [Elixir] (37)
مشکل ارسال ایمیل در دیسکورس [عمومی] (11)
اسکالا و جاوا ( 2 3 ) [Scala] (45)
اجرای روبی در داکر [وب] (10)
صفحه بندی در وبسرویس [برنامه نویسی عمومی] (1)
نحوه رلیشن زدن تو در تو در الکسیر ecto [Elixir] (13)
ارتباط بین سروش و تلگرام [متفرقه] (11)
رادیو بوت شماره یک ( 2 3 ) [پادکست رادیو بوت] (59)
مدرک معتبر [متفرقه] (3)
نحوه select کردن در زمانی که preload نیز در query می باشد [Elixir] (8)
Packing and Unpacking [Python] (6)
مشکل تغییر یک لیست در React [Javascript] (8)
استفاده از gpg در نرم افزار [متفرقه] (13)
هدیه کتاب [متفرقه] (2)
حذف موارد رلیشن شده در Ecto در الکسیر و نوع درخواست در فونیکس [Elixir] (10)
خطای Bad Request [Ruby] (15)