Ruby   وب


در رابطه با دسته بندی وب (1)
ارور در jekyll serve (6)
سایت های روبی آن ریلز در ایران ( 2 ) (39)
خطای asset pipeline در زمان آپلود کدهای به heroku (4)
انتشار برنامه ریلز در Heroku (14)
اجرای روبی در داکر (10)
سرویس میزبان روبی و ریلز (4)
تکنولوژیه بروز برای درست کردن سایت (6)
استفاده از whenever (2)
نصب Ruby on rails 5 در Debian 8 (1)
طولانی شدن کار کنترلر (12)
خطا! you activated X but your Gemfile requiresY (9)
اضافه کردن پروژه جدید در کنار پروژه موجود (5)
ActionMailer (6)
لود نشدن assets ( 2 ) (23)
مشکل در نصب ruby on rails در ویندوز! (10)
تغییر فونت زبان فارسی در پروژه های ruby on rails (13)
مشکل عدم دسترسی در nginx برای پروژه Rails ( 2 ) (37)
Override کردن متغییرهای یک کلاس (8)
مشکل با Authenticity_token (2)
Shebang error (8)
[حل شد]Rails server (4)
مشکل اسپلیت کردن تاریخ در ICe_Cube (4)
روبی خالص و وب سرور (10)
مشکل در یک قسمت سایت Ruby on Rails (5)
مشکل امنیتی Possible Local File Include در ریلز (4)
استخدام ریلز کار (9)
مشکل در ایجاد کنترلر (3)
مشکل در لود کردن چند صفحه داینامیک در یک صفحه (2)
مشکل در نصب روبی ( 2 ) (23)